Kornea (Saydamtabaka)

Gözün ön bölümünde yer alan saydam katman.

Sağlık Terimlerinde Ara