Kordotomi

1910'da W. G. Spiller'in bulduğu nöroşirurji girişimi.

Sağlık Terimlerinde Ara