Köprücük Kemiği (Klavikula)

Sağ ve sol omuzda yer alan uzun kemiklerin ortak adı.

Sağlık Terimlerinde Ara