Koproporfirin

Dışkı ve idrarda bulunan özel pigmentler.

Sağlık Terimlerinde Ara