Kontakt Lens

Kornea (saydamtabaka) üzerine yerleştirilen, genellikle akrilik maddeden yapılan özel mercek.

Sağlık Terimlerinde Ara