Konjenital

Doğduğunda bebekte varolan bir durumu, özellikle bir anormalliği, tarif etmek için kullanılan terim, doğuştan

Sağlık Terimlerinde Ara