Kondrosarkom

iskelette, çok ender olarak da iskelet dışındaki yumuşak dokularda gelişebilen kötü huylu tümör.

Sağlık Terimlerinde Ara