Konak

Tıpta, bir asalağın üzerinde yaşadığı ve enfekte ettiği bireyi tanımlayan terim.

Sağlık Terimlerinde Ara