Komissürotomi

Doğal koşullar ya da iltihaplı hastalıklar sonucunda kalp kapakçıklarının kenarları birbirine yapıştığında ve normal kan akışı engellendiğinde uygulanan cerrahi girişim.

Sağlık Terimlerinde Ara