Komissür

Özellikle merkez sinir sistemi anatomisinde, bu sistemin simetrik bölümlerini birleştiren yapıların ortak adı

Sağlık Terimlerinde Ara