Kolposel

Dölyolu duvanmn, dölyolu boşluğuna doğru çıkıntı yapması.

Sağlık Terimlerinde Ara