Koloni

Aralarında işbölümü yapan tek hücreli organizmaların bir araya gelerek topluluk oluşturmaları.

Sağlık Terimlerinde Ara