Kollodyon

Piroksilinin (çözünebilir pamuk barutu) alkol ve eterde çozünmesiyle elde edilen ve yara tedavisinde kullanılan sıvı madde.

Sağlık Terimlerinde Ara