Kolestaz (Safra Göllenmesı)

Onikiparmakbağırsağına yetersiz miktarda safra ulaşmasıyla ilişkili belirti (eşanlamlı olmamakla birlikte tıkanma sanlığını da içerir).

Sağlık Terimlerinde Ara