Kolesistokolanjiyografi

Safra yollannı İnceleme yöntemi.

Sağlık Terimlerinde Ara