Kolesistografi

Safrakesesinin biçimini ve işlevsel durumunu saptamak amacıyla yapılan radyolojik inceleme.

Sağlık Terimlerinde Ara