Kolesistektomi

Cerrahi girişimle safrakesesinin alınması.

Sağlık Terimlerinde Ara