Kolerez

Karaciğer hücrelerinde safra üretiminin artması.

Sağlık Terimlerinde Ara