Kolektomi

Kalınbağırsağın bütününün ya da bir bölümünün çıkarılmasına yönelik cerrahi girişim.

Sağlık Terimlerinde Ara