Koledoktomi

Karaciğer dışı safra yollarına yapılan bir girişini sırasında ana safra kanalının açılmasına yönelik cerrahi işlem.

Sağlık Terimlerinde Ara