Koledokografİ

Ana safra kanalını (koledok) incelemek için uygulanan radyolojik teknik.

Sağlık Terimlerinde Ara