Kolanjiyografİ

Safra yollarının biçim ve işlevinin İncelendiği radyolojik yöntem.

Sağlık Terimlerinde Ara