Kök (Radiks)

Yapıların kaynağını belirten terim {Örneğin diş kökü, omurilik sinirlerinin kökü).

Sağlık Terimlerinde Ara