Koitus İnterruptus

Cinsel birleşmenin döllenmeyi engellemek amacıyla kesilmesi.

Sağlık Terimlerinde Ara