Koch Basili

Tüberküloz basiline, bulanın adına izafeten verilen ad.

Sağlık Terimlerinde Ara