Kobanamit

B12 vitamininden türeyen koenzim,

Sağlık Terimlerinde Ara