Klordan Arındırma

Suyun klor ve klorlu bileşiklerden arındırılması işlemi.

Sağlık Terimlerinde Ara