Klorakne

Klorlu hidrokarbonların yol açtığı ve deride akneye benzer döküntülerle beliren hastalık.

Sağlık Terimlerinde Ara