Klimakteryum (Yaşdönümü)

Eşey bezlerinin (erbezi ve yumurtalıklar) işlevsel etkinliklerinin durduğu yaşam dilimi.

Sağlık Terimlerinde Ara