Kistiserkus

Sestot adı verilen asalakların (tenya) larvaları.

Sağlık Terimlerinde Ara