Kirişsİ Uzantılar (Chordae Tendineae)

Kalp karıncıklannın içindeki papiller kasların kirişleri ve birincil etsi sütunlann uzantısı olan lifsi oluşumlar.

Sağlık Terimlerinde Ara