Kimotripsin

Proteinleri kısmen parçalayabilen (hidrolize eden) bir enzim (proteolitik enzim).

Sağlık Terimlerinde Ara