Kılcal Damar

Kan ya da lenf damarlarında görülen ince dallanmalara

Sağlık Terimlerinde Ara