Kıl

Üstderİden (epidermis) kaynaklanan ve bütünüyle ke-ratinli(*) hücrelerden oluşan ince yapı.

Sağlık Terimlerinde Ara