Kİfoz

Omurgada görülen bir biçim bozukluğu; normalde sırt ve kuyruksokumu bölümlerinde öne doğru olan içbü-keyliğin büklümünde ortaya çıkan artıştır.

Sağlık Terimlerinde Ara