Keratoz

Üstderİdeki keratinizasyon bozukluğu nedeniyle derinin boynuzsu katmanının düzensiz olarak kalınlaşması.

Sağlık Terimlerinde Ara