Keratodermi

Üstderinin boynuzsu katmanının yaygın ya da sınırlı kalınlaşması.

Sağlık Terimlerinde Ara