Kendinden Geçme

Daha önceden programlanmamış bir işi yapmaya yönelik olarak birden ortaya çıkan ve karşı koyulamayan dürtü.

Sağlık Terimlerinde Ara