Kemozis

Konjunktivanın (gözün dış zan) altında sıvı birikmesi.

Sağlık Terimlerinde Ara