Kemoreseptör

Belirli bir kimyasal maddenin ya da kimyasal ortam değişikliğinin uyardığı hücrelere ya da sinir uçlarına verilen ad;

Sağlık Terimlerinde Ara