Katz İndeksi

Alyuvarların çöjefne (sedimantasyon) hızının sayısal ifadesi.

Sağlık Terimlerinde Ara