Katabolizma

Maddelerin yüksek terkiplerinin, dokularda yakılarak daha basit terkipte maddeler meydana gelmesi.

Sağlık Terimlerinde Ara