Kat Amnezi

Bilgi ve verilerin, tanı sonrasında, tedavi ve girişim döneminde toplanması.

Sağlık Terimlerinde Ara