Karyotip*

Bir bireyi veya türü temsil eden, boy ve kromozom numarası ile sıralanabilecek boyanmış metafaz kromozomlarının mikroskoptan görüntüsü elde edilerek dizilmesi.

Sağlık Terimlerinde Ara