Karsinom

Salgı epiteli ya da deri dışı bir örtü epitelinden gelişen kötü huylu tümör.

Sağlık Terimlerinde Ara