Kardiyoversiyon

Kalp ritmindekî çeşitli bozuklukların tedavisinde kullanılan bir yöntem.

Sağlık Terimlerinde Ara