Kardİyotİreoz

Hipertiroidizm(*) sırasında ortaya çıkan kalp-dolaşım sistemi hastalıkları.

Sağlık Terimlerinde Ara