Kardiyorafi

Kalbin kas katmanının dikilmesi.

Sağlık Terimlerinde Ara