Kardiyak Atım

Kalbin iki karıncığından birinin bir dakika içinde attığı kan miktan.

Sağlık Terimlerinde Ara