Karbon

Oksijen, hidrojen ve azotla birlikte vücut için temel önem taşıyan dört biyoelementten biri.

Sağlık Terimlerinde Ara